Ovaj dokument je Izjava o privatnosti u skladu sa Opštom regulativom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

 

PRINCIP

Flyvos se pridržava smernica koje se zasnivaju na Opštoj regulativi Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR).

Privatnost ličnih, korisničkih i potrošačkih podataka u prostorijama, sistemima i uslugama Flyvos-a je jedan od ključnih aspekata o zaštiti podataka koji se obrađuju u Flyvos organizaciji.

Flyvos ne koristi nikakve lične podatke na bilo koji drugi način osim radi obezbeđivanja obećanog nivoa usluga za klijente, ili ispunjavanja zakonitih ili legitimnih interesa. Lični podaci se ne čuvaju duže nego što je potrebno, i ne koriste se u marketingu. Flyvos ne prenosi lične podatke van EU/EEP.

Procene uticaja na privatnost podataka (DPIA) se sprovode godišnje, ili kada se to smatra neophodnim, kako bi se osiguralo da se svi propisi uzmu u obzir u uslugama, sistemima i proizvodima Flyvos-a.

Flyvos možete kontaktirati koristeći kontakt podatke, i uputiti predmet za upit. Za više informacija pogledajte odeljak "Prava subjekta podataka" ispod.

 

SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

Flyvos prikuplja informacije o vašem računaru i vašim posetama ovom sajtu. Ove informacije obuhvataju geografsku lokaciju, tip pretraživača, izvor upućivanja, dužinu posete i broj pregleda stranice.

Informacije se koriste na osnovu legitimnih interesa Flyvos-a radi upravljanja ovim sajtom i poboljšanja upotrebljivosti sajta.

U slučaju da koristite "formu za uspostavljanje kontakta", vaša e-adresa i sve druge informacije koje popunjavate u poljima za tekst prikuplja Flyvos.

Ove informacije se koriste na osnovu saglasnosti subjekta podataka i legitimnih interesa Flyvos-a da pruži i poboljša svoju uslugu.

Lični podaci prikupljeni na ovom sajtu će se koristiti u svrhe navedene u ovoj politici privatnosti. Flyvos neće koristiti vaše lične podatke u bilo koju dodatnu svrhu, kao što je profilisanje onih koji pristupaju sajtu, osim ako vas je Flyvos obavestio o toj svrsi i, kada je to primenljivo, ima vašu dozvolu za to. Štaviše, Flyvos će vaše lične podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne svrha za koju su prikupljeni, ili kako je zahtevano, da bi se ispunili svi obavezni rokovi čuvanja prema važećem zakonu.

 

IZVORI INFORMACIJA

Flyvos prikuplja, čuva i koristi sledeće kategorije ličnih podataka koje nam dajete direktno ili indirektno putem vašeg korišćenja našeg sajta:

  • informacije o vašim posetama i korišćenju ovog sajta

  • lični podaci dati u kontakt formi

 

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

Flyvos otkriva prikupljene informacije o vama, a u vezi sa vašom posetom sajtu:

  • našem Google dobavljaču usluga koji može obraditi lične podatke samo u naše ime;

  • https://policies.google.com/privacy

  • da bi upravljali ovim sajtom i poboljšali upotrebljivost sajta.

  • kako bi komunicirali sa vama i poboljšali našu uslugu.

Zbog tehničkog rešenja koje se koristi za obradu podataka, neki podaci se mogu fizički locirati na serverima eksternih procesora podataka, i upravljati pomoću tehničke veze. Podaci se ne obrađuju niti se prenose izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora. Nećemo dati vaše informacije trećim stranama, osim na način koji je naveden u ovoj politici privatnosti.

 

SIGURNOST VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Flyvos će preduzeti odgovarajuće sigurnosne mere kako bi sprečio svako slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmenu, neovlašćeno otkrivanje ili pristup vašim ličnim podacima. Obezbeđeni lični podaci čuvaju se na sigurnim serverima koji su zaštićeni tehničkim sistemima.

 

SAJTOVI TREĆIH LICA

Sajt sadrži linkove koji vode ka drugim sajtovima. Ova politika privatnosti ne pokriva linkove unutar povezivanja sajta sa sajtovima trećih lica, i Flyvos nije odgovoran za politiku privatnosti sajtova trećih lica.

 

KORIŠĆENJE KOLAČIĆA

Više o tome kako koristimo kolačiće možete pročitati u našoj POLITICI KOLAČIĆA.

 

PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

Svako lice čiji se podaci čuvaju u evidenciji ima pravo u skladu sa GDPR-om, da proveri podatke u registru, i da povuče dati pristanak u bilo koje vreme. Osoba čiji se podaci čuvaju ima pravo da ograniči obradu, zahteva ispravku, dopunu ili uklanjanje bilo koje lične informacije u registru koja je, uzimajući u obzir svrhu za koju se informacije obrađuju, netačna, nepotrebna, nepotpuna ili zastarela. Osoba takođe ima pravo da dobije kopiju informacija koje je Flyvos dobio direktno od te osobe (prenosivost podataka). Ako se odbije određeni zahtev, osobi će biti dostavljena pismena izjava u vezi s tim pitanjem. U vašem zahtevu za pravo na pristup ili zahtevu za prenosivost, molimo navedite da se zahtev odnosi na podatke iz registra na sajtu Flyvos-a. Zahtevi se mogu podneti pismenim putem, potpisanom poštom, e-poštom ili kontakt formom na početnoj stranici na sledećim adresama:

 

Flyvos
PIB 111148364
Službenik za zaštitu podataka
Milan Ćirić
privacy@flyvos.com

Vase Pelagića 24
18000 Niš
Srbija

Telefon: +381 62 55 99 66

Subjekat podataka ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici njegovog/njenog prebivališta, radnog mesta ili navodnog kršenja Opšte regulative o zaštiti podataka (GDPR).