Kako da rezervišem i platim avionsku kartu?

Da li moram da platim kartu odmah nakon rezervacije?

Ne, nije potrebno odmah platiti kartu nakon rezervacije. Kada napravite rezervaciju dobićete instrukcije za uplatu na Vaš emajl i rok za uplatu je do ponoći istog dana kada je i kreirana rezervacija. Ukoliko ste izvršili plaćanje nakon 16h/vikendom/praznikom ili želite da ubrzate proces izdavanja karte obavezno nam pošaljite potvrdu o izvršenoj uplati na email info@flyvos.com ili pošaljite sliku potvrde na Viber/Whatsapp broj +381 62 55 99 66.

Ako uradim rezervaciju vikendom, van radnog vremena ili za vreme praznika?

Ukoliko ste izvršili plaćanje nakon 16h/vikendom/praznikom ili želite da ubrzate proces izdavanja karte obavezno nam pošaljite potvrdu o izvršenoj uplati na email info@flyvos.com ili pošaljite sliku potvrde na Viber/Whatsapp broj +381 62 55 99 66. Uvek imamo agente koje prate emajl do ponoći svakog dana u godini. Takodje možete da nam pošaljete bilo kakav upit na emajl info@flyvos.com van radnog vremena call centra.

Koliko ranije moram da budem na aerodromu?

Preporučeno vreme je 2h pre leta. U tom slučaju imate dovoljno vreme da se prijavite na let i predate prtljag.

Gde dobijem avionsku kartu?

Sve avionske karte su u elektronskom obliku i nakon izdavanja šaljemo Vam na emajl naveden prilikom rezervacije.

Mogu li da putuju trudnice?

Naravno, sve trudnice mogu putovati do 28 nedelje trudnoće. Sve trudnice preko 28 nedelje moraju da poseduju potvrdu od strane lekara da nemaju rizičnu trudnoću i potvrda ne sme da bude starija od 7 dana. U svakom slučaju kapetan/pilot može da odbije ukrcavanje u avion po slobodnoj proceni. U tom slučaju portal Flyvos.com ne snosi nikakvu odgovornost.

Da li deca imaju popust?

Zavisi. Na nekim kompanijama i na pojedinim tarifama deca izmedju 2-12 godina imaju popust. Kada su karte po promotivnim tarifama deca nemaju popust.

Šta ako mi izgube prtljag?

Ukoliko prtljag ne stigne Vašim letom, neophodno je da to prijavite na šalteru lost&found na aerodromu gde ste sleteli. Neophodno je da opišete svoj prtljag i da priložite nalepnicu (TAG) na kojoj piše broj prtljaga i brojevi letova, kao i adresu na koju želite da Vaš prtljag bude dostavljen. Po najnovijoj konvenciji o prevozu prtljaga kompanije su u obavezi da Vam isplate štetu sa maksimumom od 20 USD po kilogramu prtljaga ukoliko se on trajno izgubi. Sve detalje vezano za izgubljeni ili oštećeni prtljag dogovarate sa službenicima na šalteru lost & found. Portal flyvos.com ne snosi nikakve troškove niti ima bilo kakvu odgovornost vezano za izgubljen ili oštećen prtljag.

Kako da refundiram kupljenu kartu?

Svaka kupljena karta ima svoje uslove refundacije sa kojima ste se usaglasili prilikom kupovine. Ukoliko želite da otkažete kartu poslaćete nam emajl na adresu info@flyvos.com sa upitom da želite da otkažete kartu. Navedite sledeće detalje sa karte (PNR-šifru rezervacije, broj karte i ime i prezime putnika). Portal neće da otkaže Vašu kartu ukoliko se niste usaglasili sa uslovima i potvrdili pisanim putem da Vam odgovaraju uslovi refundacije i otkazivanja.

Kako da promenim kupljenu kartu?

Svaka kupljena karta ima ima svoje uslove za promenu sa kojima ste se usaglasili prilikom kupovine. Ukoliko želite da promenite Vašu kartu pošaljite nam upit na emajl info@flyvos.com i naglasite šifru rezervacije, broj karte, prezime i ime i datum za koji želite da promenite kartu. Agent portala flyvos.com poslaće Vam ponudu sa instrukcijama za uplatu. Nakon evidentirane uplate agent portala flyvos.com smatra da ste se usaglasili sa uslovima promene i poslaće Vam novu kartu na Vašu emajl adresu.

Da li je problem ako na karti ne piše moje ime i prezime bez kvačica Č Ć Š Đ Ž?

Ukoliko prilikom rezervacije unesete Č Ć Š Đ Ž sistem sam prepozna korekciju i unese u karti slova bez kvačica. Kvačice nisu dozvoljene u karti. Takodje prilikom rezervacije sami možete da unesete umesto ČĆ – slovo C umesto Š- slovo S, umesto Đ – slovo D, umesto Ž – slovo Z.

Da li može neko drugi da putuje umesto mene?

Ne, karte nisu prenosive i nije moguća promena imena putnika u samoj karti. Postoji mogućnost promene imena putnika na pojedinim lowcost kompanijama ali u većini slučajeva kupovina nove karte je povoljnija od penala za promenu imena.

Šta se dešava ako mi prvi let kasni i ne stižem na narednu konekciju?

Ništa ne brinite. Ukoliko ste kupili spojenu avionsku kartu, avio kompanija je u obavezi da Vam promeni besplatno avio kartu za prvu narednu moguću konekciju koja Vam odgovara. Ukoliko je prva naredna alternativa sutra dan avio kompanija Vam obezbedjuje i smeštaj. Obavezno se javite na šalter avio kompanije čiju avio kartu imate na aerodromu odakle Vam polazi sledeći let.

Koliko prtljaga mogu da ponesem?

Svaka avio kompanija ima svoju politiku o težini ručnog i predatog prtljaga. Ručni prtljag može da bude 5/7/8/10/12 kg odredjenih dimenzija dok veliki čekirani prtljag može da bude 20/23/30 kg ili više sve zavisi od prevoznika i destinacije. U toku procesu rezervacije i na samoj avio karti imate informacije koliko je dozvoljen prtljag na Vašem letu. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća budite slobodni da nam pošaljete upit na emajl info@flyvos.com.

Šta sve mogu da spakujem u ručnom prtljagu?

Putnicima je dozvoljeno da unesu u avion jedan ili dva komad ručnog prtljaga težine do 12 kg.Taj komad ručnog prtljaga uključuje ručne torbe,torbe za računare itd. Putnicima koji nose više od jednog komada ručnog prtljaga neće biti dozvoljeno da prodju pasošku kontrolu i od njih će biti zatraženo da se vrate do pulta čekiranja, prepakuju se ili odlože dodatne komade svog ručnog prtljaga.

Pravila u vezi unošenja tečnosti u ručnom prtljagu:

Možete uneti u ručni prtljag tečnosti i gelove samo u posudama čija je zapremina do 100 ml. Možete nositi više posudica ali sve one moraju stati u jednu plastičnu zip providnu kesu čija zapremina ne sme biti veća od 1 litra. Ove kesice možete zatražiti da Vam daju na aerodromu.

Listа zаbrаnjenih predmetа u ručnom prtljаgu putnikа:

  • pištolj, vаtreno oružje i druge uredjаje koji ispаljuju projectile

  • uredjаje koji mogu ili izgledаju kаo dа mogu biti upotrebljeni dа izаzovu ozbiljne povrede ispаljivаnjem projektilа, uključujći: vаtreno oružje svih vrstа kаo što su pištolji, revolveri, puške sаčmаre, igrаčke pištolji, replike i imitаcije vаtrenog oružjа zа koje se može pomisliti dа je prаvo, sаstаvne delove vаtrenog oružjа, isključujući teleskopske nišаne, vаzdušne i CO2 pištolje, kаo što su pištolji sа dijаbolаmа, puške i revolveri, signаlne pištolje i stаrtne pištolje, lukove, strele i sаmostrele, hаrpune i podvodne puške, mаle prаćke i kаtаpulte

  • uređаje zа omаmljivаnje-uređаji specijаlno dizаjnirаni dа onesveste ili pаrаlišu protivnikа(nаpаdаčа), uključujući: pištolje zа izаzivаnje šokа, pištolje zа omаmljivаnje, tejzere i pаlice zа omаmljivаnje, uređаje zа omаmljivаnje i ubijаnje životinjа, hemikаlije zа onesposobljаvаnje, gаsove i sprejeve kаo što su biber sprej, orаščić u spreju, suzаvаc, kiselinа u spreju, sprej zа odbijаnje životinjа

  • predmete sа oštrim vrhom ili oštrom ivicom-predmeti sа oštrim vrhom ili oštrom ivicom koji se mogu koristiti dа izаzovu ozbiljne povrede, uključujući: predmete nаmenjene zа sečenje kаo što su sekire, sekirice i sаtаre, sekire i dletа zа led, brijаče, rezаče zа аmbаlаžu, noževe i sečivа dužа od 6 cm, mаkаze sа secivimа dužim od 6 cm, mereno od krаjа ušicа, opremu zа borilаčke veštine sа oštrim vrhom ili oštrom ivicom, mаčeve i sаblje

  • аlаt koji se može koristiti ili zа izаzivаnje ozbiljnih povredа ili kаo pretnjа bezbednosti vаzduhoplovа, uključujući: poluge, bušilice i burgije uključujući bežične prenosice bušilice, аlаte sа oštricom ili držаčem dužim od 6 cm, koji se mogu koristiti kаo oružje, kаo što su šrаfciger i dleto, testere, uključujući prenosive bežične testere, lemilice, pištolje zа zаkucаvаnje i pištolje zа heftаnje

  • tupi predmeti koji mogu izаzvаti ozbiljne povrede kаdа se koriste zа udаrаnje, uključujući: pаlice zа bejzbol i softbol, štаpove i pаlice gde spаdаju rаzne vrste pendrekа, pаlice obložene kožom, opremа zа borilаčke veštine

  • eksplozivi i zаpаljive mаterije i nаprаve-eksplozivi i zаpаljive mаterije i nаprаve koji mogu ili izgledаju kаo dа mogu biti upotrebljeni dа izаzovu ozbiljne povrede ili dа predstаvljаju pretnju bezbednosti vаzduhoplovа, uključujući: municiju, eksplozivne kаpisle, detonаtore i osigurаče, replike ili imitаcije eksplozivnih nаprаvа, mine, grаnаte i druge eksplozivne vojne nаprаve, vаtromet i ostаlu pirotehniku, dimne kutije i pаtrone, dinаmit, bаrut i plаstični eksploziv

  • tečnost, gelovi i аerosoli koje nisu u upаkovаne u sklаdu sа ogrаničenjimа i uslovimа zа dozvoljen prenos tečnosti, gelovа i аerosolа u ručnom prtljаgu.

Da li može da putuje kućni ljubimac?

Naravno da može. Skoro svaka avio kompanija dozvoljava prevoz vaše kuce ili mace na letu sa Vama. Dozvoljena težina je 10 kg zajedno sa transporterom/kavez. Cena avio karte za kućnog ljubimca zavisi od destinacije i avio kompanije. Sve što je potrebno je da nam pošaljete upit na email info@flyvos.com i poslaćemo Vam sve neophodne instrukcije. Za transport kućnih ljubimaca morate imati sve kartone o urednom vakcinisanju kao i pasoš.